Våre politikere


Kommunestyret

 • Jarle Nilsen

 • Varaordførerkandidat og nestleder Svanhild vil ha gode vilkår for arbeidsliv, god skolehverdag, god hverdag for våre eldre, er opptatt av jordvern og bærekraftig næringslivssatsing

 • To av Veronika sine hjertesaker er at alle barn har rett på en trygg og god oppvekst hvor de blir styrket til å møte og mestre livets oppgaver. En god barndommen varer hele livet ut og det må Karmøy kommune legge til rette for. Samt #Kryssenkvinne!

 • Siv Storesund

 • Robin Hult

 • Stine er opptatt av at barn og unge skal vokse opp i en trygg kommune med muligheter for alle

 • Kenneth Halleland

  Kenneth ønsker like levevilkår uansett hvem du er og hvor du bor i kommunen. Alle skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap

 • Inger Elise sine hjertesaker er å skape verdier for å opprettholde og videreutvikle gode tilbud innenfor helse- og omsorg og skolesektoren samt arbeide for heltidsstillinger

 • Ruth Mariann Hop


Styret

 • Mine hjertesaker er; Skolepolitikk generelt, forbedret fritidstilbud for ungdom i helgene, ny omkjøringsvei, økt kollektivtilbud og forbedret rutetilbud ved flyplassen vår

 • Varaordførerkandidat og nestleder Svanhild vil ha gode vilkår for arbeidsliv, god skolehverdag, god hverdag for våre eldre, er opptatt av jordvern og bærekraftig næringslivssatsing

 • Leif Arild mener: Ja til alle skal med og nei til nedbygging av staten og velferdsordninger!

 • Inger Elise sine hjertesaker er å skape verdier for å opprettholde og videreutvikle gode tilbud innenfor helse- og omsorg og skolesektoren samt arbeide for heltidsstillinger

 • Christian Falnes

 • Veronika Birgitte Brekke Jakobsen

  To av Veronika sine hjertesaker er at alle barn har rett på en trygg og god oppvekst hvor de blir styrket til å møte og mestre livets oppgaver. En god barndommen varer hele livet ut og det må Karmøy kommune legge til rette for. Samt #Kryssenkvinne!