Om Karmøy Arbeiderparti

Karmøy Arbeiderparti


Styret

  • Veronika Birgitte Brekke Jakobsen

    To av Veronika sine hjertesaker er at alle barn har rett på en trygg og god oppvekst hvor de blir styrket til å møte og mestre livets oppgaver. En god barndommen varer hele livet ut og det må Karmøy kommune legge til rette for. Samt #Kryssenkvinne!

  • Mine hjertesaker er; Skolepolitikk generelt, forbedret fritidstilbud for ungdom i helgene, ny omkjøringsvei, økt kollektivtilbud og forbedret rutetilbud ved flyplassen vår

  • Varaordførerkandidat og nestleder Svanhild vil ha gode vilkår for arbeidsliv, god skolehverdag, god hverdag for våre eldre, er opptatt av jordvern og bærekraftig næringslivssatsing

  • Leif Arild mener: Ja til alle skal med og nei til nedbygging av staten og velferdsordninger!

  • Inger Elise sine hjertesaker er å skape verdier for å opprettholde og videreutvikle gode tilbud innenfor helse- og omsorg og skolesektoren samt arbeide for heltidsstillinger

  • Christian Falnes