Om Karmøy Arbeiderparti

Karmøy Arbeiderparti

Styret

  • Inger Elise sine hjertesaker er å skape verdier for å opprettholde og videreutvikle gode tilbud innenfor helse- og omsorg og skolesektoren samt arbeide for heltidsstillinger

  • Solidaritetstanken er hun oppvokst med og er sterkt forankret i henne. Hun sier at vårt engasjement må nå utover egen familie, religion, legning og landegrenser.

  • Stine er opptatt av at barn og unge skal vokse opp i en trygg kommune med muligheter for alle

  • Arne Eide

    Arne er svært opptatt av at industrien på Karmøy skal ha gode rammebetingelser. Han er også opptatt av at Frivilligheten på Karmøy blir sett og hørt. Det er viktig at Karmøy har god infrastruktur og traffikksikre veier til å ferdes på av alle.

  • Svein Hegland