Nestleder

Inger Elise Netland Kolstø

Inger Elise sine hjertesaker er å skape verdier for å opprettholde og videreutvikle gode tilbud innenfor helse- og omsorg og skolesektoren samt arbeide for heltidsstillinger

Inger Elise Netland Kolstø

Bli bedre kjent med Inger Elise Netland Kolstø:

Inger Elise er et arbeidsjern og JA-menneske av de sjeldne. I tillegg har hun et smittende humør og en tydelig stemme når det gjelder.Hun har tidligere vært både i kommunestyre og hovedutvalg Oppvekst og kultur for SP, men har de siste periodene stått på listen til Karmøy Arbeiderparti. Gjennom perioden 2015-2019 har hun vært fast medlem i Hovedutvalget for helse og omsorg. Hun er også nestleder i Karmøy Næringsråd. 

Hun er også kjent som en av Karmøy sine største rojalister, noe som hun heller ikke legger skjul på - og er stolt av.