Vi blir ikke bedre av å svartmale

Vi kan ikke som politikere vedta å jobbe for et godt omdømme den ene dagen og så rive det ned den neste, skriver ordfører Jarle Nilsen i dette innlegget.

«Akkurat nå er vi bånn i bøtta», sier lederen i Karmøy Høyre til H-nytt. «Vi» er Karmøy kommune som – etter hennes mening – taper på «alle barometre som finnes for tida». Med forbehold om at partilederen er blitt noen lunde korrekt gjengitt, må jeg få uttrykke min skuffelse over budskapet. Ikke fordi jeg selv føler meg støtt og at «posisjonen» tar innover seg en slik beskrivelse. Men kort og godt fordi lederen av et stort opposisjonsparti på denne måten snakker ned en kjempeinnsats fra 3.200 ansatte som Høyres kommunestyrerepresentanter er arbeidsgiver til. Det de 3.200 har til felles, er at de ikke kjemper for å vinne mesterskap, verken i effektivitet, service eller andre kåringer. De gjør sin jobb hver eneste dag for å levere gode tjenester til gamle, syke, små barn, næringsdrivende, turister, boligbyggere…

Og alle målinger vi har tyder på at hovedtyngden av de som har krav på og mottar tjenester i kommunen gjerne skriver under på at Karmøy er «kommunen som vil at du skal lykkes». Det er noe annet enn «kommunen som selv vil at den skal lykkes». Selv om det er mange områder hvor vi lykkes, er det også forbedringspotensialer. Og det kan være nyttig å huske på at en ikke trenger å være dårlig for å kunne bli bedre. I løpet av høsten har vi behandlet flere politisk saker som er knyttet til kommunens omdømme, så som det strategiske målkartet («Fra ambisjon til handling»), kommunens etiske retningslinjer og ny kommunikasjonsstrategi. Det er vanskelig å se at faktafeil fra partilederen og lettvinte uttalelser om at kommunen er «bånn i bøtta» bygger opp under de verdiene som det har vært overveldende flertall for i politiske organene.

Vi kan ikke som politikere vedta å jobbe for et godt omdømme den ene dagen og så rive det ned den neste. Det er ikke vanskelig å finne barometre og målinger der Karmøy kommer godt ut. Vi kom for ikke så veldig lenge siden høyt opp på lista over de minst byråkratiske kommunene i landet. Men vi blir ikke bedre av å ligge høyt på en statistikk som viser hvor mange eller få kroner vi bruker på det ene eller andre tiltaket. Det er i møtet med brukerne vi skal bli målt på om Karmøy kommune er en god kommune å vokse opp i, å bli gammel i, å drive næring i, å etablere seg i eller komme på besøk i.

Jeg er ganske sikker på at vi ikke blir bedre av å svartmale og snakke ned kommunen. I idretten hører vi at «overgangsvinduet er lukket», det betyr at en kan ikke kjøpe nye spillere for å forsterke laget. Vi som er kommunestyrerepresentanter er laget og har ansvar som arbeidsgivere for 3.200 ansatte. Det «politiske overgangsvinduet er lukket» frem til høsten 2019. Vi har et felles ansvar for kommunens tjenestetilbud og omdømme. Jeg er overbevist om at kommunen er best rustet til å gi gode tjenester når folkevalgte og ansatte spiller på lag.

Ordfører Jarle Nilsen