Samarbeidsavtale er signert

I kveld har samarbeidspartiene AP, Frp, KrF, SP og V hatt samarbeidsmøte og signert endelig avtale for petioden 2019-2023. 

Samarbeidsavtalen er vårt felles styringsdokument og felles visjon for utvikling og drift av vår kommune de fire neste årene. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til partienes gruppeledere eller ordfører.