Protokoll fra årsmøte i Karmøy Arbeiderparti

Protokollen som vedlegg.

Protokoll fra årsmøte i Karmøy Arbeiderparti, avholdt i kommunestyre salen, 21.02.2017 kl. 18.30