Nytt styre i Karmøy Arbeiderparti 2020

Karmøy Arbeiderparti styre 2020

Leder: Tore Skeie

1. Nestleder: Silje Kringlebotn Husebø

2. Nestleder: Svanhild Lygre Andersen

Kasserer: Leif Arild Fjellheim

Styremedlemmer:

Christian Falnes

Inger Elise Netland Kolstø

Sølvi Henningsen Røyland

Jan Mathiesen

Odd Johan Odde

Varamedlemmer:

Aina Budal

Karl Emil Selvåg