Invitasjon til årsmøte

Alle medlemmer inviteres til årsmøte i Karmøy Arbeiderparti.

original

Årsmøtet avholdes på rådhuset i Kopervik.

Dato/dag: Tirsdag 23. februar 

Klokken: 18.30 i kommunestyresalen. 

Saker:  -Alminnelige årsmøtesaker.

Forslag som ønskes behandlet av årsmøte, må være styret i hende innen 16. februar. 

Forslag kan sendes til: heidis@multicapital.com

Årsmøte er publisert i Haugesunds Avis og blir også publisert på Facebook.

Enkel bevertning.

Vel møtt.

Styret