Felles arrangement med nabokommuner

Haugesund Ap skal lage en felles invitasjon. Vi kommer tilbake til den litt senere, men hold allerede nå av datoren det blir.

16 april - kl 18.00 og det blir i Haugesund. 

Da kommer vår innvandringspolitiske talsperson Manus Gharahkhani hit for å informere og drøfte innvandringsspørsmål med lokalpartiene.

Alle oppfordres til å møte opp, da det vil bli en anledning til å gi tilbakemeldinger til sentralt hold, og være med å bidra til hvilken retning vi ønsker at partiet skal forme sin politikk fremover.

Mvh

Styret