Årsmøte har valgt nytt styre for 2019

Det nye styret består av:
Leder: Jarle "Sira" Nilsen - valgt for to år

1. nestleder: Veronika Brekke Jakobsen - ikke på valg

2. nestleder: Svanhild Lygre Andersen - valgt for to år

Sekretær: Sondre Sørheim - valgt for to år

Kasserer: Leif Arild Fjellheim - ikke på valg

Styremedlemmer:

Christian Falnes – valgt for 2 år

Inger Elise Netland Kolstø – valgt for 2 år

Svein Helge Aamelfot – valgt for 2 år

Elora Sivertsen Stava - valgt for 2 år

Varamedlemmer:

John Holvik – valgt for 1 år

Aina Budal – valgt for 1 år

Rune Kristiansen – valgt for 1 år

Den nye ledertroien består av Svanhild Lygre Andersen, Jarle «Sira» Nilsen og Veronika Brekke Jakobsen