Kandidat

Trude Julie Berg

Trude Julie Berg

Mine hjertesaker er at alle skal med og ha like muligheter til å skape seg en god og givende hverdag, og at alle barn har rett på en trygg og god oppvekst