Kandidat

Maria Fagerland

Maria sine hjertesaker er å gi alle barn en god start på livet med tidlig innsats. Hun vil også at eldre som ønsker å bo hjemme, skal så lenge det er mulig, få lov til å bo hjemme

Maria Fagerland

Maria Fagerland er 38 år, gift, har tre barn og bor i Veavågen. Hun er utdannet barnehagelærer og har arbeidet mange år som styrer i Espira Tjøsvold. Hun er nå i et jobbskifte hvor hun nå skal arbeide som fagpedagog for Espira.  

Hun er ei positiv og smittende glad dame som er opptatt av at alle skal ha like muligheter. Hun er kjent for å stille opp og er aktiv både i dugnadsarbeid og foreldrearbeidsutvalg. Som barnehagelærer er hun naturligvis opptatt av barn og at det skal være høy kvalitet på barnehagetilbudet. Barnehagene følger rammeplanen som sier at en skal ivareta mangfold, likeverd og likestilling i barnehagens arbeid. Maria mener det er viktig med en kvalifiserte personalgruppe som gjenspeiler samfunnet. Hun har blant annet vært aktiv i rekrutteringsarbeidet med å få flere menn i barnehagen og når hun nå trer av i stillingen som styrer har hun sørget for at barnehagen har tre mannlige barnehagelærere i fast arbeid i «hennes» barnehage. Hun er også opptatt av at barn med spesielle behov skal få den tilrettelegging som de har rett på, noe som hun også er opptatt av i sin hverdag da de selv har et barn som trenger ekstra tilrettelegging.