Kandidat

Tor Magne Johannessen

Hans hjertesaker er tuftet på muligheter, rettferdighet og utvikling. Videreutvikle Karmøy som en attraktiv kommune og Haugalandet som en attraktiv region både i forhold til bomiljø, transport og tilrettelegging for industri og arbeidsliv.

Tor Magne Johannessen

Tor Magne Johannessen er hjemvendt Skudd’nesbu. Etter mange år som utflyttet Haugalending er nå hjemme igjen etter 17 år, og til det som han omtaler som vakre Skudeneshavn. Ingen kan være uenig med han i det!
Han er 39 år og gift. Utdannet sivilingeniør innen elektro og arbeider for Westcon Power & Automation. Hans interesser er knyttet til teknologi, maritim næring, arbeidsliv og generelt sett det samfunnet vi lever i.