Kasserer

Leif Arild Fjellheim

Leif Arild mener: Ja til alle skal med og nei til nedbygging av staten og velferdsordninger!

Leif Arild Fjellheim

Bli bedre kjent med Leif Arild Fjellheim:

Leif Arild er en blid og aktiv kar fra Veavågen.  
Bli bedre kjent med han: Utdanning som elektriker og elektroingeniør og har arbeidet mange år i petroleumsindustrien for Aker, Kværner og Statoil, både i Norge, offshore og i utlandet. Eksempelvis har han bodd tre år på Newfoundland Canada hvor han var ingeniør-leder av 40 ingeniører og teknikere på elektro, instrument og telekommunikasjon. Rundt 2000 fikk han en ryggmargskade og har benyttet rullestol siden.

Han har hatt og har mange verv – her lister han opp de viktigste:
- 10 år som hovedstyreleder i Landsforeningen for Ryggmargsskadde
- Styreleder av NORR, Nordiska Ryggmargsskadarådet (fem nordiske land)
- Styremedlem i Hjernerådet (organisasjon for medisinske faginstitusjoner, medisinske fagorganisasjoner og brukerorganisasjoner)
- Medlem av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)
- Medlem av styringsgruppe for medisinsk kvalitetsregister Norsk ryggmargsskaderegister i tillegg til Nordisk ryggmargskaderegister
- Forskjellige arbeidsgrupper i regi av Helsedirektoratet, spesielt arbeid med rehabilitering og habilitering
- For tiden medlem av valgkomiteen til Studieforbundet natur og miljø
- For tiden styremedlem i Karmøy Jeger- Fisker- og Naturvernforening i tillegg til å være studieleder med ansvar for jegerprøvene
- For tiden styremedlem og kasserer i Karmøy Arbeiderparti

Av FB-profilen hans kan du se at han har mange fritidsinteresser. Vi nevner: 
- Jakt, fiske og friluft – jakter blant annet hjort fra rullestolen og r med å legge til rette for andre funksjonshemmede og rullestolbrukere
- Leirdueskyting – trening og konkurranse
- Matlaging
- Lesing og skriving

Hans politiske interesseområder er:
- Arbeiderpartiets fordelingspolitikk og at alle skal med, spesielt de med størst behov
- Universell utforming og tilrettelegging for rullestolbrukere og alle
- Infrastruktur som nye veiprosjekt, tog, IKT og for skipsfart og fiske
- Tilrettelegging for gode ordninger for frivillige organisasjoner og frivilligheten
- Skole og utdanning og spesielt at vi får alle ungdommer med, enten ved å ta mer utdanning eller at de skal få muligheter for å ta fagbrev
- Helse og omsorg slik at helsetjenesten med spesialist- og primærhelsetjenesten skal bli så bra som mulig og at dette også i fremtiden skal være det offentliges hovedansvar
- Medisinsk forskning og innovasjon for å utvikle nye behandlinger og medisiner, som skal komme alle til gangs
- Hjelpemidler og ordninger for funksjonshemmede med å sikre gode velferdsordninger for alle
- Industri og energi. Jeg er opptatt av å videreutvikle oljenæringen, vannkraft og ny teknologi, uten vindmøller på land som ødelegger uberørt natur.