Nestleder

Silje Kringlebotten Husebø

Silje er opptatt av at fellesskapet bidrar sammen for å lykkes og at det ikke skal være store forskjeller i samfunnet.

Silje Kringlebotten Husebø

Silje Kringlebotten Husebø er 35 år, gift og har to barn. Silje er ei positiv og kreativ dame som er opptatt av mennesker, og av å være en ressurs for sine medmennesker. Familien og venner betyr mye for henne. Hun har vokst opp med tette familiebånd.

Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i endringsledelse, kommunikasjon og teamutvikling. Da sier det seg kanskje selv at hun er glad i endring og utvikling av fag og kompetanse. Hun ønsker å være med og bidra til at flere sykepleiere ser hvilken fantastisk jobb det er å jobbe på sykehjem. Selv arbeider hun som avdelingsleder ved Storesund bu- og behandlingshjem, noe hun synes er både utfordrende og spennende. I arbeidet sitt ønsker hun å få frem det beste i hver ansatt, og at en gjør hverandre gode.

Hennes hjertesaker er en god eldreomsorg med høy kvalitet. Hun har selv arbeidet på sykehjem siden hun var 17 år og alltid vært opptatt av god eldreomsorg. Fra 2007 har hennes arbeidsoppgaver vært knyttet til mennesker med demens. Dette er en gruppe hun virkelig brenner for og at de skal ivaretas på en god måte. Hun er i tillegg bestemt på at heltidsstillinger bør prioriteres høyt for ansatte i helse og omsorg. Hun er også opptatt av en skole der hver enkelt elev blir møtt på sitt nivå og med sine behov slik at alle får muligheten til en god skolegang.

Silje ønsker deg et godt valg!
#Kryssenkvinne