Kasserer

Jarle Nilsen

Mine hjertesaker er; Skolepolitikk generelt, forbedret fritidstilbud for ungdom i helgene, ny omkjøringsvei, økt kollektivtilbud og forbedret rutetilbud ved flyplassen vår

Jarle Nilsen

Bli bedre kjent med Jarle Nilsen:

Jarle Nilsen med eget komponert mellomnavn «Sira», nettopp fordi navnebrødrene og politikerne Jarle Nilsen x 2 ofte har opplevd navnekrøll. Jarle "Sira" er en mann med bred erfaring. Hans arbeidserfaring spenner fra skatteetat, fagbevegelse, skole og til politikk. Han har nettopp startet i ny jobb og skal nå styre Karmøy Folkehøgskole som rektor, noe som han gleder seg stort til, og som gir han ny erfaring med en annerledes type skole. Han liker folkehøgskole som skoleslag, som gjerne blir omtalt som skolen hvor du blir «mer enn» karakterer og prestasjoner, og sett som et helt menneske. Jarle har ikke gått på folkehøgskole selv, men sier han har sett mange ungdommer som har hatt veldig godt av ett år på folkehøgskole, og hvor det preger livet deres på en positiv måte resten av livet.


Jarle er 52 år, gift og har tre aktive jenter. Han er glad i å reise, drive med matlaging samt politikk - og da spesielt skolepolitikk.